ОПТИМАТ 1 ООД
 


УСЛУГА РАЗКРОЙ

 

ЛПДЧ – 18 мм

Първоначално окрайчване                                                    

3,60 лв.

За плоскости с размер 366/183 см 

5,00 лв.

Цена на правоъгълен детайл 

1,08 лв.*

Цена на правоъгълен детайл (блок - общ фладер) 2,16 лв.*

Скос или наклон на ряза

3,00 лв./бр. 

Детайл от MDF или ПДЧ плоскост (фурнир, акрил, ламинат – MG или PVC покритие) и всички плоскости над 140,00 лв.

2,00 лв./бр.

Цена за правоъгълен детайл от парче плоскост

2,50 лв./бр.

 

ЛПДЧ – 25 мм

Първоначално окрайчване

6,00 лв.

Цена на детайл 

1,80 лв.

 

Цена за правоъгълен детайл от термоплот или термогръб

6,00 лв.

 

                                                                    

Фалц, нут (стандартен)

1,50 лв./бр.

 

*Цена за компютърна обработка на 1 бр. детайл – 0,25 лв.

 

30 мм. от дължината и ширината на плоскостта се приспадат за първоначално окрайчване!

Минимално разстояние между детайлите – 5 мм.

Размерите на детайлите се задават в милиметри, без дебелината на канта!

Не се приемат готови чертежи от клиента.

При корекции на готов чертеж по вина на клиента, срокът за разкрой се удължава с до 3 работни дни.

 

УСЛУГА КАНТИРАНЕ

 

Кантиране с PVC Кант 22 / 0,45 мм   

0,60 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 22 / 2 мм    

1,20 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 22 / 1,3 мм    

1,00 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 22 / 1 мм    

1,00 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 28 / 0,8 мм   

1,00 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 28 / 2 мм

1,80 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 42 / 2 мм

2,40 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 42 / 0,8 мм

2,00 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 42 / 0,45 мм

1,50 лв./л. м.

Кантиране с PVC Кант 42 / 1 мм

2,00 лв./л. м.

 

Технологичен отпадък 7 см на кантирана страна (независимо от дължината на страната).

Посочените цени не включват цената на PVC канта.

При обработка на материал на клиента се начислява 10,00 лв. такса чужди за брой (ЛПДЧ, плот/гръб, ХДФ)! 

 

  

РАЗПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ЗА СГЛОБКИ И ПАНТИ

 

Разпробиване на отвори за панти

0,80 лв./бр.

Разпробиване на отвори за минификс (ексцентрик, шпилка и дибли)*

*цената е за един комплект отвори (не включва цената на консуматива)

1,00 лв./бр.

Разпробиване на отвори за минификс (ексцентрик, шпилка и дибли)**

**цената е за един комплект отвори (включва цената на консуматива)

1,20 лв./бр.

Комплект отвори за дибла

0,60 лв./бр.

Двоен фикс за рамка

1,00 лв./бр.

Ъглов фикс

2,40 лв./бр.

 

УСЛУГИ КРИВОЛИНЕЙНО РЯЗАНЕ И КАНТИРАНЕ

 

 

18 мм

36 мм

Фрезоване

  8,00 лв./л. м.

10,00 лв./л. м.

Фрезоване с повече от една дъга

14,00 лв./л. м.

16,00 лв./л. м.

Извивка до R100 мм 

  2,00 лв./бр.

  4,00 лв./бр.

Извивка от R110 мм до R200

  3,00 лв./бр.

  5,00 лв./бр.

Извивка от R210 мм до R300

  4,00 лв./бр.

  6,00 лв./бр.

 

Криволинейно кантиране – 22х2 

3,00 лв. /л. м.

Криволинейно кантиране – 22х0,45 

1,50 лв. /л. м.

Криволинейно кантиране – 42х2 

4,00 лв. /л. м.

Криволинейно кантиране – 42х1 

4,00 лв. /л. м.

Кантиране с ХПЛ (гетинакс) кант 

8,00 лв. /л. м.

Завършваща снадка криволинейно кантиране

5,00 лв./бр.

 

 

 

СДВОЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

 

2 х 18 мм. с винтове

9,00 лв.

2 х 18 мм. с лепило

Допълнително се начислява 6,00 лв./кв. м. за консуматив лепило

9,00 лв.

Цената включва и окрайчване на детайла

 

Цените са с включен 20% ДДС!

 

Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие!