ОПТИМАТ 1 ООД
 

 

УСЛУГА КАНТИРАНЕ


Кантиране с PVC Кант 22/0,45 мм

0,48 лв/л. м.

Кантиране с PVC Кант 22/0,8 мм 0,48 лв/л. м.
Кантиране с PVC Кант 22/1 мм 1,20 лв/л. м.
Кантиране с PVC Кант 22/1,3 мм 1,20 лв/л. м.

Кантиране с PVC Кант 22/2 мм

1,20 лв/л. м.

Кантиране с PVC Кант 28/0,8 мм

1,00 лв/л. м.

Кантиране с PVC Кант 28/2 мм

1,80 лв/л. м.

Кантиране с PVC Кант 42/2 мм

2,00 лв/л. м.

Кантиране с PVC Кант 42/0,45 мм 1,30 лв/л. м.
Кантиране с PVC Кант 42/1 мм 1,50 лв/л. м.

 

Технологичен отпадък 7 см на кантирана страна (независимо от дължината на страната).

Посочените цени не включват цената на PVC канта.

 

Цените са с включен 20% ДДС!

 

 

Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие!